گیره ظریف کاری (آلومینیومی) ایران پتک مدل KE 1011

تماس بگیرید

گیره ظریف کاری (آلومینیومی) ایران پتک مدل KE 1011
جهت کارهای ظریف و حساس مناسب می‌باشد.
قابل نصب روی سطوح یا میزهایی با حداکثر ضخامت 25 میلی متر هستند.