گردگیر دریل کرشر DDC50

تماس بگیرید

بدون گرد گیر دریل کرشر DDC 50 تا کنون سوراخ کردن ها به این جالبی نبوده است . باید از عملکرد مکنده و نگهدارنده گرد و خاک در این زمینه سپاسگذار بود .
این وسیله بطور مستقل وبه تمام سطوح دیوار های استاندارد داخلی چسبیده و گرد و حاک ناشی از دریل کاری را بطوری موثر و قابل اعتماد در زمان سوراخ کردن دیوار ها در خود جمع می کند .
این وسیله بدون نیاز به جارو برقی و یا دریلی خاص این امر را میسر میسازد و هردو دست برای نگه داشتن دریل را آزاد می نماید .
این وسیله قابل استفاده برای دریل کاری تا قطر 10 میلیمتر میباشد .
حجم مخزن : 23 سانتی متر مکعب
اندازه دریل : 10 میلی متر
وزن : 236 گرم

مقایسه