کپسول آتش نشانی 1 کیلویی پودر خشک شیمیایی بایا

تماس بگیرید

کپسول آتش نشانی 1 کیلویی پودر خشک شیمیایی بایا
وزن پودر کپسول:1 کیلوگرم
گاز عمل کننده : ازت
فشار کاری: 12.5 بار
فشار تست: 25 بار
دمای کاری: -15 الی +50 سانتی گراد
زمان تخلیه: 8 ثانیه
فاصله موثر: 2.5 متر