کپسول آتش نشانی (پودری) دو کیلوگرمی دژ

تماس بگیرید

کپسول آتش نشانی (پودری) دو کیلوگرمی دژ
کپسول پودری 2 کیلوگرمی
وزن کل: 3.3 کیلوگرم
دارای پایه‌ی فلزی جهت نصب روی دیوار
فشار کاری 14 کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع
ابعاد: قطر 11 و ارتفاع 33 سانتی‌متر
شما باید پودر را با حرکت جارویی روی شعله آتش هدایت کنید، قرار گرفتن پودر روی شعله‌های آتش باعث خنک شدن و ممانعت از رسیدن اکسیژن به شعله‌ی آتش شده و آن را خاموش می‌کند