کمپرسور هوای بلک اند دکر مدل BD 227/50V-NK

تماس بگیرید

کمپرسور هوای بلک اند دکر مدل BD 227/50V-NK
بدون روغن
نیمه صنعتی مناسب جهت انواع کاربری
کم صدا
تعبیه خارجی موتور جهت ممانعت از افزایش دما
دسته فلزی جهت جابجایی آسان
کمترین اشغال فضا با مخزن عمودی
پایه های چرخ دار جهت جابجایی آسان
دو گیج فشار (مخزن هوای خروجی)
شیر تنظیم فشار
سوپاپ اطمینان