کمپرسور هوای بلک اند دکر مدل BD 195-24V-NK

تماس بگیرید

کمپرسور هوای بلک اند دکر مدل BD 195-24V-NK
بدون روغن
نیمه صنعتی مناسب جهت انواع کاربری
کم صدا
تعبیه خارجی موتور جهت ممانعت از افزایش دما
دارای دسته فلزی جهت جابجایی آسان
کمترین اشغال فضا با مخزن عمودی
پایه های قوی جهت ثبات بیشتر
دارای گیج فشار و شیرتنظیم فشار خروجی
سوپاپ اطمینان