کارواش 1400 وات 120 بار بلک اند دکر مدل PW1400TDKPLUS
BLACK & DECKER High Pressure Washer PW1400TDKPLUS

تماس بگیرید

– چـرخ های منـاسب جهت حمـل و نقـل آسـان‌تر
– قابلیت نگهداری متعلقات بر روی دستگاه
– قفل احتیاط پاشش بر روی دسته
– نازل دورانی جهت جرم زدایی
– نــازل سوزنــی و خطــی
– دسته پاشش با قابلیت اتصال به متعلقات دیگر
– بـرس ثابت (صاف) جهـت شستشـوی خودرو
– برس گرد مخصوص شستشو بر روی زمین
– دارای فیــلتر صــافی آب ورودی
– محافـظ حرارتـی مـوتـور
متعلقات : شیلنگ، برس صاف، نازل گردشی اضافی
مخزن مواد شوینده، کیت شوینده