کارواش 110 بار ذغالی بلک اند دکر مدل PW 1400 TDK

تماس بگیرید

کارواش 110 بار ذغالی بلک اند دکر مدل PW 1400 TDK
خوش دست با مهار آسان بدون چرخش اضافي
سيـستـم تنظيــم فشـار آب توسـط نـازل
ماشه تفنگي بدون نياز به فشار زياد
دارای پنج پیستون محـوری پمپ
نصــب بسيــار آسـان شیلنـگ
داراي فيلتـــر صافــي آب
دسته تفنگـي (لانس)
شیر ایمنی خودکار