کارواش ذغالی 120 بار بلک اند دکر مدل PW 1400k Plus

تماس بگیرید

کارواش ذغالی 120 بار بلک اند دکر مدل PW 1400k Plus
خوش دست با مهار آسان بدون چرخش اضافي
سيـستـم تنظيــم فشـار آب توسـط نـازل
ماشه تفنگي بدون نياز به فشار زياد
دارای سه پیستون محـوری پمپ
نصــب بسيــار آسـان شیلنـگ
داراي فيلتـــر صافــي آب
دسته تفنگـي (لانس)
شیر ایمنی خودکار