پیکور تخریب 16 کیلویی بورای

تماس بگیرید

پیکور تخریب 16 کیلویی بورای
موتور قدرتمند 1240 وات
قیمت مناسب
همراه با کیف