پیکور تخریب ۱۹ کیلویی ان ای سی مدل ۲۴۸۵

تماس بگیرید

پیکور تخریب ۱۹ کیلویی ان ای سی مدل ۲۴۸۵
قدرت: 2100 w
وزن: 26.5 kg
سه نظام: HEX
تعداد ضربه: 1600/Bpm
شدت ضربه: 85 J