پیچ گوشتی فاکس مدل FX031008 مجموعه 31 پارچه

تماس بگیرید

– دارای دسته پیچ گوشتی جغجغه ای مجهز به نوک مغناطیسی
– دارای دو عدد پیچ گوشتی سایز کوچک دوسو و چهار سو
– دارای 5 سری پیچ گوشتی، 3 عددسایز 6 و 2 عدد سایز 7
– دارای 4 سری چهار سو PH3
– دارای 5 عدد سری ستاره ای سایز T10, T15, T20, T25, T27
– دارای 7 سری چهارگوش (مربعی) در اندازه های S1 و S2 (سه عدد) و S3 (سه عدد)
– دارای 7 سری آلنی در اندازه های 2, 2.5, 3, 4, 5, 5.5, 6