هویه گازی درمل

2,645,000 تومان

هویه گازی درمل
با این هویه میتوان 95 دقیقه کار کرد و دمای 1200 درجه در هوای آزاد و 680 درجه در هوای گرم ایاد کرد .
وزن این دستگاه 135 گرم می باشد و ظرفیت مخزن آن که به صورت فندکی پر می شود 17 ml می باشد .
همچنین دارای:
سیستم جرقه زنی
تنظیم دما
قفل کودک
6 نوع کار