میخ جا زن تفنگ میخکوب بتن

تماس بگیرید

میخ جا زن تفنگ میخکوب بتن
مناسب برای تفنگ میخکوب والتی و کامرکس و …
ساخت تایوان
نصب آسان توسط کاربر امکان پذیر است