مکنده آینهل مدل TE-VE 550A

تماس بگیرید

مکنده آینهل مدل TE-VE 550A
سرعت چرخش: 2850 دور بر دقیقه
حجم کیسه 65 لیتر
دهانه لوله هوا 100 میلیمتر
حجم مکش هوا 1600 پاسکال
طول لوله مکش 2.5 متر