مجموعه بکس ستاره ای و آلن بکسی 43 پارچه A-KRAFT کد 924043
A-KRAFT 43pc Screwdriver Sockets CODE 924043

تماس بگیرید

سری 43 عددی آلن بکسی TROX و آلن بکسی و آچار آلن و بکس ستاره ای A-Kraft
8 عدد بکس ستاره ای به شماره های E 4-5-6-8-10-12-14-18
12 عدد آلن بکسی TROX به شماره های TTX 8-10-15-20-25-27-30-40-45-50-55-60
12 عدد آلن بکسی به شماره های HEX 2-2.5-3-4-5-6-7-7-8-10-12
5 عدد آلن بکسی بلند به شماره های HEX 6-7-8-10-12
6 عدد آچار آلن به شماره های 1.25-1.5-2-2.5-3-4
ساخت تایوان
10 سال ضمانت تعویض