متر لیزری 4 کاره بوش مدل زامو

تماس بگیرید

متر لیزری 4 کاره بوش مدل زامو
1- متر نواری دقیق تا 1.5 متر ( انتقال اندازه گیری متر نواری بر روی دستگاه به صورت دیجیتالی ) – از 1 میلیمتر تا 1.5 متر
2- تراز لیزری : برد اندازه گیری 5 متر
3- چرخ متر ( برای اندازه گیری سطوح منحنی ) : اندازه گیری دور کمر و بازو – ابعاد قاب عکس – اندازه گیری دور میخ و پیچ – اندازه گیری از 1 میلیمتر تا 20 متر
4- متر لیزری : برد اندازه گیری از 15 سانتیمتر تا 20 متر