ماشین گندگی رومیزی محک مدل TP-318

17,818,000 تومان

دو تیغ
سرعت پیشروی : 8 متر در دقیقه
قطر : 50 میلیمتر
حداقل طول تیغه : 127 میلیمتر