قلم بنایی با مقطع هشت پر ایران پتک مدل LB 1910

تماس بگیرید

قلم بنایی با مقطع هشت پر ایران پتک مدل LB 1910
از فولادهای آلیاژی کروم-وانادیم ساخته می شوند.
نوک قلم ها به روش آهنگری (فورج) ساخته و سنگ زنی می شود.
کاملاََ سخت کاری می شوند.
قسمت چکش خور آنها به نحوی عملیات حرارتی می شوند که در اثر اعمال ضربات ، قارچی شکل نشوند.
بدنه قلم ها رنگ می شوند.
مطابق با استاندارد ملی ایران به شماره 10356 تولید می شوند.
* این نوع قلم در استاندارد ملی ایران تعریف نشده است.