قالب تنه ایران پتک مدل ۲۳۱۰

تماس بگیرید

قالب تنه ایران پتک مدل ۲۳۱۰
از فولاد کربنی و به روش آهنگری (فورج) تولید می‌شوند.
کاملاً سخت‌کاری می‌شوند.
سطوح ضربه زننده آنها سنگ خورده و پولیش می‌شوند.
مطابق با استاندارد ملی ایران به شماره 18236 تولید می شوند.