فنر ضربه گیر تفنگ میخکوب بتن

تماس بگیرید

فنر ضربه گیر تفنگ میخکوب بتن
فنر ضربه گیر و یا استپ رینگ
مناسب برای تفنگ میخکوب والتی و کامرکس و …
ساخت تایوان
نصب آسان توسط کاربر امکان پذیر است