سندان دستی ایران پتک مدل ۲۶۱۰

تماس بگیرید

سندان دستی ایران پتک مدل ۲۶۱۰
از فولاد کربنی بوده و به روش آهنگری (فورج) تولید و کاملاً سخت‌کاری می‌شوند.
سطوح سندان‌ها پولیش شده و براق می‌باشند چرا‌که وجود هر‌گونه ناهمواری در سطوح آن ‌ها مستقیماً در نتیجه کار تأثیر منفی می‌گذارد.
مطابق با استاندارد ملی ایران به شماره 18236 تولید می شوند.