سندان دستی ایران پتک مدل۱۸۱۰ (کپی)

تماس بگیرید

سندان دستی ایران پتک مدل۱۸۱۰
از فولاد کربنی بوده و به روش آهنگری (فورج) تولید و کاملاً سخت‌کاری می‌شوند.
سطوح سندان‌ها پولیش شده و براق می‌باشند چرا‌ که وجود هر‌گونه ناهمواری در سطوح آن‌ها مستقیماً در نتیجه کار تأثیر منفی می‌گذارد.
مطابق با استاندارد ملی ایران به شماره 18236 تولید می شوند.