سنبه تفنگ میخکوب بتن

تماس بگیرید

سنبه تفنگ میخکوب بتن
قابل استفاده در تفنگ میخکوب کامرکس و والتی
ساخت تایوان