ردیاب بوش مدل GMS120
Bosch Detector Model GMS120

5,000,000 تومان

دارای سه حالت برای کاربردهای مختلف : دیوار پیش ساخته، فلز و سیم دارای جریان
قابلیت کالیبراسیون خودکار
ردیابی فولاد، فلزات غیر آهنی، چوب و کابل های برق
نمایش وضعیت ردیابی اشیا به کمک رنگ LED