دستگاه سوهان تسمه ای فاین مدل BF 10-280 E Start-Set

تماس بگیرید

دستگاه سوهان تسمه ای فاین مدلBF 10-280 E Start-Set
اقلام همراه با دستگاه :
1 × بازوی سنگ زنی پله دار (3/6 میلیمتر)
1 × بازوی سنگ زنی مستقیم (6 میلیمتر)
1 × بازوی سنگ زنی مستقیم (20 میلیمتر)
10 × تسمه سنگ زنی 3 میلیمتر (گریت 120)
10 × تسمه سنگ زنی 6 میلیمتر (گریت 120)
10 × تسمه سنگ زنی 20 میلیمتر (گریت 120)
5 × تسمه پشمی 6 میلیمتر (نرمی متوسط)
1 × کیف مخصوص