دریل چکشی آینهل TC-ID 1000E Kit

تماس بگیرید

دریل چکشی آینهل TC-ID 1000E Kit
با دسته اضافی دارای قفل ضد چرخش دسته.
با جای دست مناسب برای کاربری راحت.
دارای حالتهای چکشی و معمولی.
با قابلیت چپگرد و راست گرد.
کنترل سرعت الکترونیکی.
لوازم همراه: کیف حمل، ست 15 تایی مته.
ضمانت یک ساله محک
ساخت چین به سفارش شرکت آینهل آلمان.