جک سوسماری 2 تن مدل AC – 3102

تماس بگیرید

جک سوسماری 2 تن مدل AC – 3102
ظرفيت : 2تن
حداقل ارتفاع : 130ميلي متر
حداکثر ارتفاع : 350 ميلي متر
وزن خالص : 10/5کيلوگرم
دسته گردان با چرخش 360 درجه