جعبه بکس 40 پارچه هیوندای مدل SS-3840

تماس بگیرید

سوکت “1.4 (میلی متر) سایز 12 ، 11 ، 10 ، 9 ، 8 ، 7 ، 6 ، 5 ، 4
سوکت “1.4 (اینچ) سایز 1/2 ، 7/16 ، 3/8 ، 11/32 ، 5/16 ، 9/32 ، 1/4 ، 7/32 ، 3/16
سوکت “3.8 (میلی متر) سایز 19 ، 17 ، 16 ، 14 ، 13 ، 12 ، 11 ، 10 ، 9
سوکت “3.8 (اینچ) سایز 3/4 ، 11/6 ، 5/8 ، 9/16 ، 1/2 ، 7/16 ، 3/8
متعلقات استاندارد:
دسته بکس “3/8
رابط بکس “3
آچار شمع 16
تبدیل “1/4 به “3/8
لقلقه