جعبه بکس ۴۰ پارچه مدل GO-2340-MR

تماس بگیرید

جعبه بکس ۴۰ پارچه مدل GO-2340-MR
۱/۴ Dr(6pt): 4-5-6-7-8-9-10-11-12
۳/۸ Dr(12pt): 9-10-11-12-14-15-17-19
معادل اینچی بکس های فوق؛ دسته پیچ گوشتی ۱/۴ درایو؛ دسته جغجه ۷۲ دنده ۳/۸ درایو؛ بکس شمعی ۳/۸ درایو ۱۶ میلی متر؛ کمک ۳/۸ درایو ۷۵ میلی متر؛ تبدیل ۳/۸ به ۱/۴ درایو.
آلیاژ: کروم وانادیوم