تراز لیزری خطی بوش مدل GLL2
Bosch Self-leveling Cross-line Laser Model GLL2

تماس بگیرید

دارای لیزر کلاس 2
نمایش 2 خط لیزری عمود بر هم به صورن گونیا
تراز اتوماتیک محور طولی و عرضی : 4+/- درجه
خاموش شدن اتوماتیک بعد از 30 دقیقه
دارای استاندارد IP54
ضمانت : 12 ماه ( شرکت بوش تجارت پارس)