تراز لیزری خطی بوش مدل GLL2-50 + سه پایه مدل BT 150
Bosch Self-Leveling Cross-line Laser + Tripod Model BT 150

تماس بگیرید

دارای برچسب هشدار پرتو لیزر
دارای صفحه اندازه گیری با پایه
دارای صفحه تنظیم مسیر
قابلیت خودترازی تا 4 درجه