تخریب ۱۹ کیلویی ۲۰۸۵

تماس بگیرید

تخریب ۱۹ کیلویی ۲۰۸۵
قدرت: 2100 w
وزن: 19 kg
سه نظام: HEX
تعداد ضربه: 1600/Bpm
شدت ضربه: j 85