بكس شارژي باس به همراه سه نظام تبديل به دريل شارژي

تماس بگیرید

بكس شارژي باس به همراه سه نظام تبديل به دريل شارژي
داراي دو عدد باتري ٥ آمپر
* همراه با بكس هاي فشار قوي بلند
* سه نظام تبديل به دريل شارژي
* نمايشگر ميزان شارژ
* دستگاه صنعتي
* کیفیت عالی و قیمت مناسب
* به همراه کیف حمل و لوازم همراه