اینورتر 250 آمپر آنکور مدل 250X

تماس بگیرید

اینورتر 250 آمپر آنکور مدل250X
مصرف بسیار پایین برق ورودی
استفاده از تکنولوژی اینورتری (IGBT)
یکنواختی ریزش مذاب و ضریب نفوذ در حین جوشکاری
مجهز به مدارات Soft start -Post gas – Burn Back
دارای مدار محافظ در برابر افزایش دما – افزایش جریان و …
حذف تاثیر نوسان برق ورودی بر روی کیفیت کاری دستگاه

مقایسه