اهرم صافکاری ایران پتک مدل 2610

تماس بگیرید

اهرم صافکاری ایران پتک مدل 2610
از فولاد ابزاری و به روش آهنگری (فورج) ساخته می‌شوند.
سطوح کاری آنها کاملاً پولیش شده و براق می‌باشند.
کاملاً سخت‌کاری می‌شوند.
بر اساس استاندارد ملی ایران 18236 تولید می‌شوند.