اهرم صافکاری ایران پتک۲۰۱۰

تماس بگیرید

اهرم صافکاری ایران پتک۲۰۱۰
از فولاد ابزاری و به روش آهنگری (فورج) ساخته می‌شوند.
سطوح کاری آنها کاملاً پولیش شده و براق می‌باشند.
کاملاً سخت‌کاری می‌شوند.