انبر جوش فروزان 350 آمپر

تماس بگیرید

انبر جوش آمپر ها و کاربردهای مختلف انبر جوش فروزان 200 تا 300 آمپر انبر جوش فروزان 350 آمپر انبر جوش فروزان 450 آمپر انبر جوش فروزان 550 آمپر نبر جوش فروزان 650 آمپر
جوشکاری برق که توسط دستگاه های جوشکاری با آمپراژ های مختلف نیاز به تجهیزاتی جهت کار جوشکاری می باشد که در جوشکاری برق علاوه بر دستگاه جوش نیاز به انبر جوش، انبر اتصال، کابل، کانکشن (فیش نری و مادگی) نیاز می باشد. دراین قسمت انبر جوش و انبر اتصال آمده است.
انبر جوش جهت برقرار کردن برق می باشد که الکترود را توسط دهانه خود نگه داشته که کاربر بتواند از اتصال الکترود به جنس برقرار نماید . انبرهای جوشکاری از نظر جنس و برند به انواع مختلفی تقسیم می شوند که بر اساس آمپراژ (قدرت) دستگاه جوشکاری به چند قدرت اعم از ۲۰۰، ۳۰۰، ۵۰۰ آمپر تقسییم بندی می شوند.
انبر اتصال جهت برقرار کردن اتصال (منفی) به بدنه مورد نظر جوشکاری استفاده می گردد که انبرهای اتصال همانند گیره می باشند که بر اساس کیفیت آنها دارای فنر ضعیف و قوی می باشند که این انبر اتصال را به بدنه مورد نظر قرار می دهند که حالت گیره بودن آن موجب استفاده آسان می باشد.
توجه :
جایی که انبر اتصال و الکترود را به بدنه اتصال می دهید باید رسانا باشد.
از انبرجوش و انبر اتصال مناسب دستگاه جوشکاری استفاده نمایید.
از جوشکاری با الکترود خیلی کوچک شده جهت نسوختن دهانه انبر جوش خودداری کنید.
ابتدا انبر اتصال را بزنید سپس اقدام به جوشکاری کنید تا از بد شدن ظاهر انبر اتصال خودداری کنید.