الکترود 4 آما
Electrod Ama

تماس بگیرید

الکترود سایز 4 آما (بسته 5 کیلویی)
قطر این الکترود 4 میلیمتر و طول آن 350 میلیمتر می باشد.
پوشش فلاسک این الکترود از نوع روتيلي – سلولزی می باشد.
نوع روپوش این الکترود جوشکاری از نوع ضخیم می باشد.
الکترود جوشکاری آما 2000 برای جوشکاری اتصال فولاد های معمولی ساختمانی، مخزن سازی، کشتی سازی و لوله مناسب می باشد.
نام این الکترود بر اساس نام گذاری شرکت آما الکترود آما 2000 می باشد ولی در بازار بانام الکترود آما 6013 سایز 4 نیز شناخته می شود.
دود و گازهای متصاعد شده در هنگام جوشکاری می تواند برای سلامتی شما زیان آور باشد.
اشعه جوشکاری ممکن است علاوه بر آسیب به چشم ،باعث سوختگی پوست نیز بشود
شوک الکتریکی می تواند به صدمه جانی منجر شود.
دستور العمل های تولید کننده و اطلاعات مربوط به ایمنی مواد و همچنین دستورالعمل های حفاظت و ایمنی کارفرمای خود را مطالعه و مورد استفاده قرار دهید.
سر خود را ز محدوده گازهای متصاعد شده هنگام جوشکاری دور نگهدارید.
برای جلوگیری از تنفس دود و گاز و خارج نمودن آنان از محیط جوشکاری ،از وسایل تهویه مناسباستفاده نمایید.
از تماس با قسمت های الکتریکی خودداری نمایید.
به نکات ایمنی و حفاظتی جوشکاری ، طبق دستورالعمل صادره توسط سازمان های ذیربط وجه کنید.