اره فارسی بر 21 سانت کشویی دیوالت مدل DW777
dewalt Sliding Miter Saw Model DW777

تماس بگیرید

به همراه گیره اضافه
قدرتمند و سریع جهت کارهای عریض و ظریف
حمل آسان
قابلیت برش اریب و بازویی