اره فارسی بر کشویی دیوالت مدل DW717XPS
dewalt Sliding Miter Saw Model DW717XPS

تماس بگیرید

قدرتمند و سریع برای انجام دادن کارهای ظریف و عریض
حمل آسان
قابلیت برش اریب و بازویی
تنظیمات سریع برش اریب موجب تنظیم دقیق برش مورب زاویه دار 48 درجه به چپ و راست می گردد
سبک با طراحی ارگونومی
کیسه گرد و غبار
گیره
حداکثر زاویه برش چپ و راست 48/48 درجه
حداکثر زاویه مایل راست و چپ 50/60 درجه