ابزار خمکاری ایران پتک مدل ۲۰۱۰

تماس بگیرید

ابزار خمکاری ایران پتک مدل ۲۰۱۰
از فولاد کربنی و روش آهنگری (فورج) تولید می‌شوند.
سطوح کاری آن‌ها سنگ خورده و پولیش می‌شوند.
کاملاً سخت‌کاری می‌شوند.
مجهز به چرم محافظ است.