-8%
قیمت اصلی 24,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 22,000,000 تومان است.
-12%
قیمت اصلی 2,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 2,200,000 تومان است.