-7%
قیمت اصلی 5,650,000 تومان بود.قیمت فعلی 5,250,000 تومان است.
-7%
قیمت اصلی 6,650,000 تومان بود.قیمت فعلی 6,200,000 تومان است.
-14%
قیمت اصلی 13,700,000 تومان بود.قیمت فعلی 11,850,000 تومان است.