-10%
قیمت اصلی 9,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 8,100,000 تومان است.

جک استوانه ای (بطری)

جک روغنی رونیکس مدل...

تماس بگیرید

جک استوانه ای (بطری)

جک روغنی رونیکس مدل...

تماس بگیرید

جک استوانه ای (بطری)

جک روغنی رونیکس مدل...

تماس بگیرید
-10%

جک استوانه ای (بطری)

جک روغنی رونیکس مدل...

قیمت اصلی 1,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 900,000 تومان است.

جک استوانه ای (بطری)

جک روغنی رونیکس مدل...

تماس بگیرید
-10%

جک استوانه ای (بطری)

جک روغنی رونیکس مدل...

قیمت اصلی 2,600,000 تومان بود.قیمت فعلی 2,340,000 تومان است.

جک استوانه ای (بطری)

جک روغنی 10 تن اکتیو...

تماس بگیرید

جک استوانه ای (بطری)

جک روغنی 5 تن اکتیو...

تماس بگیرید

جک استوانه ای (بطری)

جک روغنی 3 تن اکتیو...

تماس بگیرید

جک استوانه ای (بطری)

جک روغنی 2 تن اکتیو...

تماس بگیرید
تماس بگیرید

ابزارآلات صافکاری

جک صافکاری 4 تن نووا...

تماس بگیرید
-13%

تجهیزات کارگاهی

پولیفت 3 تن رونیکس مدل...

قیمت اصلی 11,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 9,570,000 تومان است.
-13%

تجهیزات کارگاهی

پولیفت 1.5 تن رونیکس...

قیمت اصلی 7,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 6,525,000 تومان است.
تماس بگیرید

ابزارآلات صافکاری

جک صافکاری 10 تن نووا...

تماس بگیرید