260,000 تومان
مقایسه
260,000 تومان
مقایسه
198,000 تومان
مقایسه
185,000 تومان
مقایسه
1,750,000 تومان
مقایسه
560,000 تومان
مقایسه
370,000 تومان
مقایسه
3,150,000 تومان
مقایسه
410,000 تومان
مقایسه
5,460,000 تومان
مقایسه
4,935,000 تومان
مقایسه
-31%
492,000 تومان 340,000 تومان
مقایسه
440,000 تومان
مقایسه
تماس بگیرید
مقایسه

ابزارآلات صافکاری

جک صافکاری 10تن...

تماس بگیرید
مقایسه

ابزارآلات صافکاری

جک صافکاری 4تن

تماس بگیرید
مقایسه
410,000 تومان
مقایسه
تماس بگیرید
مقایسه
تماس بگیرید
مقایسه

ابزارآلات صافکاری

جک صافکاری 4 تن نووا...

1,800,000 تومان
مقایسه
422,000 تومان
مقایسه
306,000 تومان
مقایسه
137,000 تومان
مقایسه
156,000 تومان
مقایسه
تماس بگیرید
مقایسه
596,000 تومان
مقایسه

تجهیزات کارگاهی

پولیفت 3 تن رونیکس مدل...

تماس بگیرید
مقایسه
-28%

تجهیزات کارگاهی

پولیفت 1.5 تن رونیکس...

1,398,000 تومان 1,000,000 تومان
مقایسه
1,786,000 تومان
مقایسه

انواع جک ها

جک سوسماری 2.25 تن...

تماس بگیرید
مقایسه
در انبار موجود نمی باشد
تماس بگیرید
مقایسه
822,000 تومان
مقایسه
تماس بگیرید
مقایسه
147,500 تومان
مقایسه
378,000 تومان
مقایسه

ابزارآلات صافکاری

جک صافکاری 10 تن نووا...

2,718,000 تومان
مقایسه
تماس بگیرید
مقایسه
تماس بگیرید
مقایسه
-3%
2,835,000 تومان 2,764,000 تومان
مقایسه
-2%
5,292,000 تومان 5,198,000 تومان
مقایسه
تماس بگیرید
مقایسه
تماس بگیرید
مقایسه
تماس بگیرید
مقایسه
تماس بگیرید
مقایسه
تماس بگیرید
مقایسه
تماس بگیرید
مقایسه

انواع جک ها

جک لوزی 2 تن کیفی...

تماس بگیرید
مقایسه
تماس بگیرید
مقایسه
تماس بگیرید
مقایسه
تماس بگیرید
مقایسه

استوانه ای (بطری) تلسکوپی

جک بطری 10 تن کوتاه...

تماس بگیرید
مقایسه
تماس بگیرید
مقایسه
تماس بگیرید
مقایسه
تماس بگیرید
مقایسه
تماس بگیرید
مقایسه
-8%
250,000 تومان 230,000 تومان
مقایسه
تماس بگیرید
مقایسه
تماس بگیرید
مقایسه
تماس بگیرید
مقایسه
تماس بگیرید
مقایسه