-19%
5,640,000 تومان
-9%
6,400,000 تومان
-28%
1,450,000 تومان
-16%
-20%
4,790,000 تومان
-18%
7,650,000 تومان
-17%
3,500,000 تومان
-14%
5,600,000 تومان
-21%
2,750,000 تومان
-24%
1,600,000 تومان
-18%
900,000 تومان
-7%
4,200,000 تومان
-19%
6,480,000 تومان
-21%
15,760,000 تومان
-30%

اره های شارژی

اره شارژی بوش مدل easy...

6,100,000 تومان
-33%
5,500,000 تومان
-17%

دریل شارژی

دریل شارژی چکشی...

4,150,000 تومان
-13%
690,000 تومان
-18%
4,950,000 تومان
-17%
3,545,000 تومان
-39%
275,000 تومان
-18%
5,080,000 تومان
-17%
5,700,000 تومان
-21%

اره فارسی بر

اره فارسی بر کشویی...

6,250,000 تومان
-13%
5,395,000 تومان
-16%

اره افقی بر و همه کاره شارژی

اره افقی بر شارژی شپخ...

4,350,000 تومان
-19%

اره فارسی بر

اره فارسی بر کشویی...

12,200,000 تومان
-18%
2,530,000 تومان
-18%
1,470,000 تومان
-16%
1,600,000 تومان
-17%
1,900,000 تومان
-16%
4,550,000 تومان
-16%
6,300,000 تومان
-10%
6,090,000 تومان
-10%
855,000 تومان
-40%
120,000 تومان
-33%
-24%
1,300,000 تومان
-16%
3,670,000 تومان
-15%
8,970,000 تومان
-38%
در انبار موجود نمی باشد
5,000,000 تومان
-44%
350,000 تومان
-20%
در انبار موجود نمی باشد
4,400,000 تومان
-33%
1,200,000 تومان
-10%
2,695,000 تومان
-13%
3,475,000 تومان
-19%
3,398,000 تومان
-8%
-26%
3,200,000 تومان
-38%
1,500,000 تومان
-17%
4,480,000 تومان
-32%
1,700,000 تومان
-10%

ابزار برقی

سنگ رومیزی ( چرخ...

1,845,000 تومان
-10%

ابزار برقی

سنگ رومیزی ( چرخ...

1,400,000 تومان
-11%
-18%
2,800,000 تومان
-34%

دریل گیربکسی

دریل 13 میلیمتر...

5,300,000 تومان
-14%
4,200,000 تومان
-16%
8,150,000 تومان