-14%
6,890,000 تومان
-8%
22,000,000 تومان
-21%

دریل شارژی

دریل شارژی چکشی...

3,145,000 تومان
-6%
9,850,000 تومان
-15%
-12%
6,700,000 تومان
-17%
4,800,000 تومان
-8%
6,000,000 تومان
-25%
4,500,000 تومان
-21%
3,150,000 تومان
-16%
1,350,000 تومان
-13%
4,870,000 تومان
-12%
9,700,000 تومان
-17%
22,410,000 تومان
-7%

اره های شارژی

اره شارژی بوش مدل easy...

10,200,000 تومان
-13%

دریل شارژی

دریل شارژی چکشی...

6,100,000 تومان
-12%
880,000 تومان
-13%
5,450,000 تومان
-17%
4,580,000 تومان
-13%
6,930,000 تومان
-13%
6,500,000 تومان
-20%

اره فارسی بر

اره فارسی بر کشویی...

9,650,000 تومان
-21%
6,350,000 تومان
-33%

اره افقی بر و همه کاره شارژی

اره افقی بر شارژی شپخ...

6,000,000 تومان
-13%

اره فارسی بر

اره فارسی بر کشویی...

16,500,000 تومان
-25%
4,340,000 تومان
-13%
1,740,000 تومان
-17%
2,000,000 تومان
-13%
2,350,000 تومان
-8%
6,650,000 تومان
-10%
8,300,000 تومان
-5%
8,880,000 تومان
-20%
200,000 تومان
-16%
5,035,000 تومان
-20%
10,990,000 تومان
-35%
400,000 تومان
-37%
1,700,000 تومان
-10%
3,888,000 تومان
-13%
5,650,000 تومان
-12%
5,300,000 تومان
-9%
5,890,000 تومان
-30%
3,800,000 تومان
-10%

ابزار برقی

سنگ رومیزی ( چرخ...

2,700,000 تومان
-10%

ابزار برقی

سنگ رومیزی ( چرخ...

1,980,000 تومان
-19%
-14%
4,140,000 تومان