-10%
300,000 تومان 270,000 تومان
مقایسه
-6%

فرز انگشتی گلو بلند

فرز انگشتی گلو بلند...

530,000 تومان 499,000 تومان
مقایسه
-6%
599,000 تومان 563,000 تومان
مقایسه
-6%
749,000 تومان 704,000 تومان
مقایسه
-6%
725,000 تومان 682,000 تومان
مقایسه
-6%

ابزار برقی

دریل 13 نک مدل DH-8513

549,000 تومان 516,000 تومان
مقایسه
-6%
399,000 تومان 375,000 تومان
مقایسه
-6%
369,000 تومان 347,000 تومان
مقایسه
-6%

ابزار برقی

دریل نک مدل NEK 481 DH

305,000 تومان 287,000 تومان
مقایسه
-6%
336,000 تومان 316,000 تومان
مقایسه
-6%

فرز انگشتی گلو کوتاه

فرزانگشتی کوتاه نک...

385,000 تومان 362,000 تومان
مقایسه
-6%
460,000 تومان 433,000 تومان
مقایسه
-6%
1,269,000 تومان 1,193,000 تومان
مقایسه
-6%
815,000 تومان 766,000 تومان
مقایسه
-6%
815,000 تومان 766,000 تومان
مقایسه
-6%
1,559,000 تومان 1,466,000 تومان
مقایسه
-6%
2,900,000 تومان 2,726,000 تومان
مقایسه
-6%
799,000 تومان 751,000 تومان
مقایسه
-6%
345,000 تومان 324,000 تومان
مقایسه
-6%

سشوار صنعتی

سشوار صنعتی نک مدل

560,000 تومان 526,000 تومان
مقایسه
-6%

سشوار صنعتی

سشوار صنعتی نک مدل

420,000 تومان 394,000 تومان
مقایسه
-6%
459,000 تومان 431,000 تومان
مقایسه
-6%
2,530,000 تومان 2,378,000 تومان
مقایسه
-6%
1,195,000 تومان 1,123,000 تومان
مقایسه
-6%
1,220,000 تومان 1,146,000 تومان
مقایسه
-6%
1,150,000 تومان 1,081,000 تومان
مقایسه
-6%
1,900,000 تومان 1,786,000 تومان
مقایسه
-6%
1,020,000 تومان 959,000 تومان
مقایسه
-6%
349,000 تومان 328,000 تومان
مقایسه
-6%
2,295,000 تومان 2,157,000 تومان
مقایسه
-6%
2,900,000 تومان 2,726,000 تومان
مقایسه
-6%
799,000 تومان 751,000 تومان
مقایسه
تماس بگیرید
مقایسه
-6%
460,000 تومان 432,000 تومان
مقایسه
-6%

تجهیزات کارگاهی

حدیده برقی 2 اینچ نوک...

4,650,000 تومان 4,371,000 تومان
مقایسه
-6%
1,130,000 تومان 1,062,000 تومان
مقایسه
-6%
2,250,000 تومان 2,115,000 تومان
مقایسه
تماس بگیرید
مقایسه
-6%
370,000 تومان 347,000 تومان
مقایسه
تماس بگیرید
مقایسه
-6%
810,000 تومان 761,000 تومان
مقایسه
-6%
1,270,000 تومان 1,193,000 تومان
مقایسه
-6%
790,000 تومان 742,000 تومان
مقایسه
-6%
538,000 تومان 505,000 تومان
مقایسه
-6%
455,000 تومان 427,000 تومان
مقایسه
تماس بگیرید
مقایسه
-6%
4,200,000 تومان 3,948,000 تومان
مقایسه
-6%
7,200,000 تومان 6,768,000 تومان
مقایسه
-6%
6,950,000 تومان 6,533,000 تومان
مقایسه
-6%
3,950,000 تومان 3,713,000 تومان
مقایسه
-6%
3,330,000 تومان 3,130,000 تومان
مقایسه
-6%
2,490,000 تومان 2,340,000 تومان
مقایسه
-6%

تجهیزات کارگاهی

حدیده برقی 4 اینچ نوک...

11,150,000 تومان 10,481,000 تومان
مقایسه
-6%

تجهیزات کارگاهی

حدیده برقی 3 اینچ نوک...

8,050,000 تومان 7,567,000 تومان
مقایسه
-6%
780,000 تومان 733,000 تومان
مقایسه
-6%
590,000 تومان 554,000 تومان
مقایسه
-6%
7,600,000 تومان 7,144,000 تومان
مقایسه
-6%
3,100,000 تومان 2,914,000 تومان
مقایسه
-6%
2,690,000 تومان 2,528,000 تومان
مقایسه
-6%
1,270,000 تومان 1,193,000 تومان
مقایسه