-11%
6,250,000 تومان
-14%
6,890,000 تومان
-4%
5,285,000 تومان
-9%
31,000,000 تومان
-10%
7,200,000 تومان
-8%
10,070,000 تومان
-9%
8,140,000 تومان
-8%
22,000,000 تومان
-17%

لوازم جانبی و متعلقات

پایه مینی فرز محک مدل...

1,000,000 تومان

لوازم جانبی و متعلقات

پایه مینی فرز کشویی...

1,950,000 تومان
-16%

لوازم جانبی و متعلقات

پایه دریل چدنی...

1,600,000 تومان
-13%
8,600,000 تومان
-27%
16,900,000 تومان
-17%

اره فارسی بر

اره فارسی بر کشویی...

7,500,000 تومان
-16%
16,000,000 تومان
-9%

تجهیزات کارگاهی

دستگاه خراطی یک متری...

31,000,000 تومان
-8%

تجهیزات کارگاهی

دستگاه خراطی 60 سانت...

25,300,000 تومان
-10%

تجهیزات کارگاهی

دستگاه خراطی حرفه ای...

19,800,000 تومان
-7%

تجهیزات کارگاهی

دستگاه خراطی یک متری...

27,900,000 تومان
-10%
11,495,000 تومان
-8%
6,256,000 تومان
-14%
10,300,000 تومان
-17%

اره فارسی بر

اره فارسی بر کشویی...

15,687,000 تومان
-17%

اره نواری (فلکه ای)

اره فلکه 12 اینچ شپخ...

22,327,000 تومان
-13%
5,030,000 تومان
-21%

دریل شارژی

دریل شارژی چکشی...

3,145,000 تومان
-13%
18,300,000 تومان
-14%
7,396,000 تومان
-14%
9,288,000 تومان
-17%
17,347,000 تومان
-5%
10,450,000 تومان
-13%
6,400,000 تومان
-6%
2,490,000 تومان
-11%
5,145,000 تومان
-17%
13,197,000 تومان
-17%
10,375,000 تومان
-20%

اره فارسی بر

اره فارسی بر کشویی...

16,000,000 تومان
-17%
6,557,000 تومان
-39%
-17%
7,470,000 تومان
-8%

سایر محصولات برقی 1

کمپرسور سایلنت محک...

7,820,000 تومان
-17%
3,320,000 تومان
1,840,000 تومان
-17%
12,367,000 تومان
-17%
8,715,000 تومان
-17%
7,470,000 تومان
-17%
4,980,000 تومان