-16%
2,500,000 تومان
مقایسه
-22%

دریل شارژی

دریل شارژی چکشی...

3,500,000 تومان
مقایسه
-21%

دریل شارژی

دریل شارژی چکشی...

3,300,000 تومان
مقایسه
-13%

اره نواری (فلکه ای)

اره فلکه ای فمی مدل...

13,000,000 تومان
مقایسه
-13%

اره نواری (فلکه ای)

اره فلکه ای فمی مدل...

4,800,000 تومان
مقایسه
-9%

اره فارسی بر

اره فارسی بر کشویی...

12,700,000 تومان
مقایسه
-6%
7,990,000 تومان
مقایسه
-23%

پیچ گوشتی شارژی

پیچ گوشتی شارژی کرون...

653,000 تومان
مقایسه
-11%
4,100,000 تومان
مقایسه
-17%

ابزار های چند کاره برقی

ابزار همه کاره برقی...

1,250,000 تومان
مقایسه
-11%

جعبه ابزار کارگاهی

میز کار 7 کشو شپخ مدل...

12,000,000 تومان
مقایسه
-17%

اره زنجیری بنزینی

اره درخت بر بنزینی 50...

4,300,000 تومان
مقایسه
-16%

اره زنجیری بنزینی

اره درخت بر بنزینی 45...

3,800,000 تومان
مقایسه
-13%

سمباده لرزان

سنباده لرزان گردان...

1,220,000 تومان
مقایسه