-15%
5,100,000 تومان
-4%
4,725,000 تومان
-6%
3,750,000 تومان
-17%
9,727,000 تومان
-13%
5,200,000 تومان
-1%
18,900,000 تومان
-12%

دریل شارژی

دریل چکشی شارژی...

8,600,000 تومان
-18%
7,800,000 تومان
-7%
14,889,000 تومان
-6%
26,000,000 تومان
-11%
12,500,000 تومان
-19%
1,940,000 تومان
-13%
5,200,000 تومان

اره نواری (فلکه ای)

اره فلزبر نواری شپخ...

تماس بگیرید
-5%

جعبه ابزار ها

جعبه ابزار 94 پارچه...

5,950,000 تومان
-12%
18,000,000 تومان
-17%

جارو برقی صنعتی

جاروبرقی مواد گرم 20...

4,100,000 تومان
-17%
-17%
4,307,000 تومان
-9%

جعبه ابزار ها

جعبه ابزار 217 پارچه...

9,800,000 تومان
-17%
19,837,000 تومان
-29%

اره نواری (فلکه ای)

اره فلکه ای فمی مدل...

53,000,000 تومان
-17%
21,497,000 تومان
-5%
7,300,000 تومان
-4%
5,285,000 تومان
-6%
7,560,000 تومان
-4%
10,573,500 تومان

لوازم جانبی و متعلقات

پایه مینی فرز محک مدل...

تماس بگیرید

لوازم جانبی و متعلقات

پایه مینی فرز کشویی...

تماس بگیرید

لوازم جانبی و متعلقات

پایه دریل چدنی...

تماس بگیرید
-12%

اره فارسی بر

اره فارسی بر کشویی...

8,850,000 تومان

تجهیزات کارگاهی

دستگاه خراطی یک متری...

40,800,000 تومان

تجهیزات کارگاهی

دستگاه خراطی 60 سانت...

33,000,000 تومان

تجهیزات کارگاهی

دستگاه خراطی حرفه ای...

27,000,000 تومان

تجهیزات کارگاهی

دستگاه خراطی یک متری...

36,000,000 تومان
-10%
12,870,000 تومان
-10%
6,993,000 تومان
-17%

اره فارسی بر

اره فارسی بر کشویی...

18,177,000 تومان
-17%

اره نواری (فلکه ای)

اره فلکه 12 اینچ شپخ...

24,817,000 تومان
-8%
6,000,000 تومان
-13%

دریل شارژی

دریل شارژی چکشی...

3,920,000 تومان
-9%
19,215,000 تومان
-17%
20,667,000 تومان
-0%
10,972,500 تومان
-5%
21,800,000 تومان