-6%
قیمت اصلی 8,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 7,549,500 تومان است.
-9%
قیمت اصلی 14,700,000 تومان بود.قیمت فعلی 13,450,000 تومان است.
-5%
قیمت اصلی 10,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 9,500,000 تومان است.