-17%
قیمت اصلی 5,300,000 تومان بود.قیمت فعلی 4,390,000 تومان است.
-11%
قیمت اصلی 3,900,000 تومان بود.قیمت فعلی 3,471,000 تومان است.
-10%
قیمت اصلی 2,100,000 تومان بود.قیمت فعلی 1,885,000 تومان است.